[logo-slider]

Finse taal

Het Fins (suomi of suomen kieli) is een taal met ongeveer zes miljoen sprekers.

Fins is (naast het Zweeds) een van de twee officiële talen van Finland en wordt daar gesproken door bijna 95% van de bevolking. Verder zijn er autochtone Finstaligen in Rusland (in Karelië en Ingermanland), in Zweden (het Tornedal) en Noorwegen (de Kvenen in Finnmark en Troms). Het Meänkieli-Fins is een officieel erkende minderheidstaal in Zweden en het Kveens-Fins is een officieel erkende minderheidstaal in Noorwegen.

Het Fins behoort tot de Oostzeefinse talen binnen de Finoegrische taalfamilie. Binnen de Oostzeefinse talen zijn het Estisch en het Karelisch nauw verwant en hogerop is ook het Hongaars verwant met het Fins. Van onderlinge Fins-Hongaarse verstaanbaarheid is echter geen sprake en dat geldt evenmin met de naburige Indo-Europese talen zoals het Scandinavische Zweeds en het Slavische Russisch. De Germaanse, de Slavische en ook de Baltische talen hebben wel veel invloed gehad op de ontwikkeling van de Oostzeefinse talen en daarmee ook op die van het Fins. Bekende oude Germaanse leenwoorden in het Fins zijn kuningas ‘koning’, rengas ‘ring’ en ranta ‘oever, strand’. De wetenschap die zich bezighoudt met het Fins, is de Fennistiek. De wetenschap die zich bezighoudt met de Finoegrische talen, is de Finoegristiek.

Finse voice overs: snel, voordelig en professioneel

Al 16 jaar verzorgen we voice over opnames. Geen enkele project is hetzelfde behalve de uitkomst: tevreden klanten. Ruim 97% van onze klanten beveelt ons aan.

Door onze ervaring leveren we opnames snel, foutloos en klaar voor gebruik tegen voordelige tarieven.

Klanten als Disney, Google, Audi, Calvin Klein, Vodafone en Shell gingen je voor, maar ook veel kleinere producenten.

Vraag nu een offerte aan of vind je Finse voice over in Nederland’s grootste online stemmenbestand.

Offerte aanvragen Luister naar alle Finse stemmen